Suda Çözünür Filmler

Deterjan, Gübre ve Tarım İlaçları Ambalajında Kullanılan Suda Çözünür  Filmler

Suda çözünme ve biyo-bozunurluk gibi  özelliklere sahip PVA filmler; deterjan, temizlik maddeleri, dezenfektan, sabun tozu, tarım ilaçları ve boyar maddeler gibi kimyasalların ambalajlanmasında öteden  beri  yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 Gübre ve tarım ilaçları ambalajlarında kullanılmaya uygun suda çözünür torba
    Tarımda kullanılan kimyasallar genellikle  zehirleyici etkisi yüksek maddeler dir; şiddetli çevre kirliliğine yol açar ve sağlığımızı tehlikeye atar. Bu yüzden,  tarım kimyasalı  ambalajlarının güvenli olmasına giderek daha fazla dikkat edilmektedir. PVA filmler, biyo-bozunma ve suda çözünme özelliklerinden dolayı, geçtiğimiz yıllarda gübre ve tarım ilaçları ambalajlarında yaygın olarak kullanılmıştır. 
 Boya sanayisi için suda çözünen ambalaj torbası
     Boya sanayisinin üretim süreçlerinde plastik varil  ve torbaların kullanılması; ortaya muazzam miktarda doğada çözünmeyen plastik atık çıkarmaktadır. Buna ek olarak, plastik varil ve torbaların içinde kalan boya artıkları boyanın hem israfına hem de içeriğinin bozulmasına yol açmaktadır. 
     Otomatik boya sanayisinde suda çözünen ambalajların kullanılması, sadece çalışma ortamının daha temiz ve düzenli olmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işi de kolaylaştırır ve boya karışımında n sızıntı olması riskini azaltır. 
 Suda çözünür torbaların gübre, tarım ilacı, kimyasal madde, deterjan ve dezenfektan ambalajı olarak kullanılmasının sağladığı yararlar
 1. Sıvı haldeki  tarım ilacı/kimyasal/deterjan  gibi maddelerin,  kırılma özelliğine sahip cam kaplara konulması yerine suda çözünen torbalarla taşınması; taşıma giderlerini düşürür, sızıntı riskini en az düzeye indirir ve çevre  kirliliğiyle ilgili sorunları çözer.
 2. Büyük miktarlarda atık oluşumuna sebep  olan  alışılmış (suda çözünmeyen) plastik  ambalajların kullanımını önler.
 3. Alışılmış plastik torbalardaki  tarım ilacı/kimyasal/deterjan kalıntılarının yol açtığı kimyasal kirliliği azaltır ve bu maddelerin toprağı, suyu kirletmesinin önüne  geçer.
 4. Tarım ilacı, kimyasallar, çamaşır deterjanı ve dezenfektan gibi  toksik ya da tahriş edici  maddelerden etkilenilmesi riskini  büyük ölçüde azaltır.
 5. Sıvı/katı yağlar ve organik çözücüler  için  mükemmel  bir kap işlevi görür.
 6. Torba ağırlığının  her zaman aynı olması, paketleme sırasında dozaj hassasiyetini arttırır ve israfı önler.


 Teknik Özellikler
     PVA film özellikleri :
     Kalınlık (mikron) : 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 75 / 80
     Uzunluk : 500m-1000m/rulo 
     Genişlik : 200mm-3000mm
     Diğer teknik özellikler müşterinin taleplerine göre belirlenebilmektedir. 

 Suda çözünen filmlerin teknik özellikleri 
     200mm×300mm,300mm×400 mm,300mm×500 mm 

Çözünme sıcaklıkları
     Tip Z: Çözünme sıcaklığı: > 5 0 C,
     Tip C: Çözünme sıcaklığı: >1 5 0 C.
     Tip W: Çözünme sıcaklığı: > 25 0 C .
     Tip M: Çözünme sıcaklığı: > 45 0C
     Tip H: Çözünme sıcaklığı: > 65 0 C
     *Yukarıdaki sıcaklıklar tavsiye edilen çözünme sıcaklıklarıdır. 
     * Renk : naturel, beyaz, kırmızı, sarı, mavi vb.
     * Müşteri isteği doğrultusunda, bir çok renk ve teknik özellikler de film üretilebilir.

 Doku: düz veya gofrajlı

Nakış altlığı olarak tasarlanmış, suda çözünür  PVA film

Suda çözünen PVA filmi nakış altlığı olarak kullandığınızda,;daha renkli,  daha güzel ve daha parlak motifler elde edersiniz. Suda çözünen PVA film, soğuk suda tamamen çözünür ve  motif üzerinde herhangi bir olumsuz etki yapmazken;  üretimde verimliliği yükseltir ve enerji  tasarrufu sağlar.  

 Nakış altlığı olarak tasarlanmış, suda çözünen PVA filmin faydaları

 1. Kirletici / zehirleyici değildir,  tam biyo-bozunma özelliğine sahiptir.
 2. Soğuk suda tamamen çözünürken ardında herhangi bir jelleşme ya da kalıntı bırakmaz.
 3. Yüksek sıcaklıklarda şekil bozukluğuna uğramadığı ve solmadığından, kâğıdın ya da kimyasal/ısıl yöntemlerle elde edilen dokusuz malzemenin yerine kullanılır.


 Dikkat 
    Suda çözünen PVA film nemi çok rahat emer ve fiziksel özellikleri içindeki su oranına göre değişiklik gösterir. Bu yüzden, suda çözünen film, kışın görülen  düşük sıcaklık ve nem koşullarında sertleşir. Ortam sıcaklığının ve neminin yükseldiği yaz mevsimindeyse yumuşak bir doku kazanır. 

 1. Çevre sıcaklığına , nemine ya da kullanım şekline ve mevsime  uygun tipte suda çözünen film seçilmesi  tavsiye edilir.
 2. Suda çözünen filmin depolanmasında nem geçirmezliğinin sağlanması önemlidir.  Tavsiye edilen depolama koşulları: 7-300C sıcaklık ve % 20-70 bağıl nem, nem geçirmezliğinin sağlanması, kuru ortam, ışık ve ısıya maruz  bırakılmama ve suda çözünen torbaların alışılmış plastik torbalar içinde, dış ambalajın ağzı sıkıca kapatılmış olarak saklanması.
 3. Yüksek makine devri, daha fazla ve daha yüksek sıcaklıkta su kullanımı durulama süresini düşürür. 

Çimento katkı maddeleri için suda çözünür ambalaj

Çimento katkı maddeleri  asidik/ bazik özelliklere  sahiptir ve yüksek oranlarda kullanılır. Genellikle açık havada işlem gördüklerinden, operatörlerin gözlerine kaçması, ciltlerini  tahriş etmesi ve çevreyi  kirletmesi  çok kolaydır.  Eskiden , bu sakıncaları gidermek için, çimento fabrikası operatörleri  uygun bir iş kıyafeti giymek zorunda kalırlardı. Bu giysi çok pahalı olduğu gibi,  çalışanın hareketini de kısıtlardı.  

Geçtiğimiz yıllarda, bazı ileri batı ülkelerinde, çevre kirliliğini önlemek için çimento katkıları  suda çözünen torbalar içinde ambalajlanmaya başlandı. Katkı maddelerinin suda çözünür ambalaj içinde karıştırıcıya doğrudan verilmesiyle, operasyon basitleştiği gibi daha hassas dozaj da sağlanır. Katkı maddelerinin karışıma ambalaj açılmadan katılması daha güvenli ve kolaydır. 

Balık avcılığında kullanılan PVA  torba

Derin su avcılığında, yemlerin ve oltaların  geleneksel ağ torba yerine PVA torbalara konulması, sığ sularda balıkların ağlara  zarar vermesinden kaynaklanan sakıncaları ortadan kaldırır. Torba, derinlere ulaşmadan çözünmeye başlar, dibe varıldığında tamamen eriyip yok olur. 

 Suda çözünen PVA filmin teknik özellikleri
     Kalınlık (mikron) : 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 / 75 / 80
     Uzunluk : 500m-1000m/rulo
     Genişlik : 200mm-3000mm
     Diğer teknik özellikler müşterinin taleplerine göre belirlenebilmektedir. 

 PVA  torbanın teknik özellikleri
     65mm x 150mm
     70mm x 170mm
     85mm x 220mm
     100mm x 100mm
     250mm x 400mm 
     300mm x 600mm
     400mm x 700mm 

 Çözünme sıcaklığı
     Tip Z hızlı çözünürlük: Çözünme sıcaklığı : > 50C,
     Tip C yavaş çözünürlük: Çözünme sıcaklığı : > 15 0 C,
     *Yukarıdaki sıcaklıklar tavsiye edilen çözünme sıcaklıklarıdır.